Äntligen inne i huset!

Nu har vi satt igång arbetet inne i huset. Det första är att få isolering på plats och få till ångspärren. Därefter kan vi sätta dit ett löst element och få lite värme i huset när vi jobbar. Arbetet med isolering kommer inte att ligga på 10-i-topp-listan över den mest intressant fasen i bygget, tvärtom. På bilden ovan ser man en fet isolerkniv (som jag skurit mig på två ggr) och isolering från Knauff, en dansktillverkad feel good-isolering. Vet ej vad de menar med ›feel good‹, men jag antar att den leder till en feel good-känsla när den får värmen att stanna kvar i huset.

7 tankar kring Ӏntligen inne i huset!

 1. Sören

  Hej Niklas o Elin! Spännande projekt! Håller på själv med ett snarlikt (väv- o gäststuga) med pulpettak, slär sågad granpanel med den utmärkta Falu svartfärgen. Målade vårt bostadshus för över 20 år sen med den färgen o har bara behövt bättra på några väggar där ytan vittrat lite i solgasset. Resten har fått en vacker svartrödbrun ton o behöver knappast målas om ännu! Om du mejlar mej skickar jag några bilder på mitt bygge.

  Svara
  1. Jesse

   Hej Niklas o Elin! Spe4nnande projekt! He5ller pe5 sje4lv med ett sniklart (ve4v- o ge4ststuga) med pulpettak, sle4r se5gad granpanel med den utme4rkta Falu svartfe4rgen. Me5lade ve5rt bostadshus ff6r f6ver 20 e5r sen med den fe4rgen o har bara behf6vt be4ttra pe5 ne5gra ve4ggar de4r ytan vittrat lite i solgasset. Resten har fe5tt en vacker svartrf6dbrun ton o behf6ver knappast me5las om e4nnu! Om du mejlar mej skickar jag ne5gra bilder pe5 mitt bygge.

   Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *