ByggDag 1: Kroppsarbete, Utsättningsproblematik, Utjämning med mera

Skönt att för en gångs skull jobba med kroppen. En välbehövlig kontrast mot det stillasittande jobbet resten av året. Jag har jobbat ett par timmar med motorsågen för att få bort rotvältor från tallar som Staffan vält med grävskopan. Staffan har börjat schakta på allvar nu och försökt få en jämn bas för grunden med hjälp av befintliga stenar på tomten. Detta för att slippa beställa stenkross. Jag har sedan jobbat med att sätta ut huskropparnas hörn grovt för att Staffan ska kunna finjustera med schaktmaskinen. Det är en sak att sätta ut ett hus på en tomtkarta. Det är en helt annan sak att sätta ut på plats och vara tvungen att på allvar ta hänsyn till avlopp, berg etc. Jag vill undvika att behöva spränga. Det ska gå ändå. Hela kompositionen har förskjutits lite men det gör inget (tror jag, Staffan har inte kollat på det än). Det är framförallt berg på olika ställen som är flaskhalsen.

Ett av våra favoritprogram är Grand Design som görs av Channel 4 i England. Programmet handlar om husprojekt av privatpersoner på olika nivåer. Ofta stöter man på problem under vägens gång som ställer krav på handlingskraft och beslutsförmåga. Vi har inga illusioner om att vi inte ska drabbas av något vi inte räknat med. Vi kan redan ha drabbats av vårt första bakslag, men det är för tidigt att säga ännu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *